Soạn DK ON gửi 9209 để khám phá những kiến thức bổ ích và lý thú mỗi ngày cùng Chìa Khóa Vàng.
Bản đồ tư duy hay bản đồ tư duy (Mind Map) là một phương pháp học tập hiệu quả, tich cực, hiện đại và nhiều lí thú. Phương pháp h ọc tập bằng bản đồ tư duy phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mỗi người, khai thác khả năng tư duy tích cực. Đây là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức…