Soạn DK ON gửi 9209 để khám phá những kiến thức bổ ích và lý thú mỗi ngày cùng Chìa Khóa Vàng.

 
BẢNG GIÁ CƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHÌA KHÓA VÀNG
 

TT

Nội dung

Cú pháp

Giá cước

(đã bao gồm VAT)

1

Đăng ký dịch vụ

DK ON

1000d/ ngày

(miễn phí ngày thứ nhất trong lần đăng ký đầu tiên)

2

Học theo môn

DK <Mã môn>

Miễn phí

3

Duy trì dịch vụ

1000d/ ngày

(hệ thống tự động gia hạn khi khách hàng không hủy dịch vụ) 

4

Hủy dịch vụ

HUY ON

Miễn phí

5

Trả lời câu hỏi

hoặc 2

Miễn phí

6

Tham gia cược điểm

1 <sodiem> hoặc 

2 <sodiem>

Miễn phí

7

Nhận thêm câu hỏi

Cú pháp trả lời hoặc khi bắt đầu gói câu hỏi mới

1000đ/15 câu hỏi

8

Tra cứu điểm

DIEM

Miễn phí

9

Tra cứu điểm thi

DT <SBD>

(Trong đó SBD bao gồm: Mã trường, mã khối và phần số>

Miễn phí

khi đăng ký tra điểm lần đầu