Soạn DK ON gửi 9209 để khám phá những kiến thức bổ ích và lý thú mỗi ngày cùng Chìa Khóa Vàng.

I. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CT CHÌA KHÓA VÀNG

THÁNG THỨ NHẤT

1.Nhất Tháng

 

Số thuê bao

Giải thưởng

Trị giá

Thời gian

Điểm trong tháng

84937888xxx

Laptop Sony Vaio SVE-1513MCX

16.990.000 VNĐ

25/07 -  20/08/2013

2201251912

 
2.Nhất Tuần

 

Số thuê bao

Giải thưởng

Trị giá

Thời gian

Điểm trong tuần

84935049xxx

 01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

25/7 - 28/7/2013

68587060

84937888xxx

 01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

29/07 - 04/08/2013

161771835

8412249571xxx

 01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

05/08 - 11/08/2013

566720952

84937888xxx

 01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

12/08 - 18/08/2013

1407546990 

 

 

II. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CT CHÌA KHÓA VÀNG

THÁNG THỨ HAI

 

1.Nhất Tháng

 

Số thuê bao

Giải thưởng

Trị giá

Thời gian

Điểm trong tháng

841208913xxx

iPad Mini 32GB Wifi 4G MD541TH/A

13.490.000 VNĐ

21/08 - 20/09/2013

3562700

 

2.Nhất Tuần

 

Số thuê bao

Giải thưởng

Trị giá

Thời gian

Điểm trong tuần

84939535xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

19/08 - 25/08/2013

780995580

841208913xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

26/08 - 01/09/2013

805000

841208913xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

02/09 - 08/092013

805000

84938772xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

09/09 - 15/09/2013

805000

  

 

III. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CT CHÌA KHÓA VÀNG

THÁNG THỨ BA

1.Nhất Tháng

 

Số thuê bao

Giải thưởng

Trị giá

Thời gian

Điểm trong tháng

84937888xxx

Honda Wave 110 RS

18.990.000 VNĐ

21/09 - 20/10/2013

3375600

 
2.Nhất Tuần

 

Số thuê bao

Giải thưởng

Trị giá

Thời gian

Điểm trong tuần

841214161xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

16/09-22/09/2013

770600

841208913xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

23/09-29/09/2013

805000

84937888xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

30/09-06/10/2013

805000

84934671xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

07/10-13/10/2013

805000

841208913xxx

01 Thẻ cào MobiFone

500.000 VNĐ

14/10 - 20/10/2013

808000

 
Lưu ý: Danh sách khách hàng trúng thưởng Tháng Thứ Ba đang trong quá trình xác minh. Khi có kết quả cuối cùng, chương trình sẽ thông báo đến khách hàng trúng giải và cập nhật lại thông tin tại website http://chiakhoavang.mplus.vn