Soạn DK ON gửi 9209 để khám phá những kiến thức bổ ích và lý thú mỗi ngày cùng Chìa Khóa Vàng.

Bài thi trắc nghiệm Toán chuyên đề Hình học 12 tập trung ôn luyện các kiến thức trọng tâm về khối đa diện, mặt nón, mặt cầu, mặt trụ, phương pháp tọa độ trong không gian, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ... Bài thi làm trong 30 phút, các bạn vui lòng đọc kĩ đề trước khi làm bài.

Bài thi trắc nghiệm môn Toán lớp 10 chuyên đề về Đại số bao gồm các kiến thức về bất phương trình bậc nhất 2 ẩn , tam số bậc hai, trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, lượng giác... Các câu hỏi biên soạn theo trọng tâm, ngắn gọn, cô đọng. Thời gian làm bài 30 phút, các bạn vui lòng đọc kĩ đề trước khi làm bài.

Bài thi trắc nghiệm Toán chuyên đề Hình học 11 tập trung ôn luyện các kiến thức về hình học không gian, mối quan hệ giữa đường thẳng, mặt phẳng trong không gian, phép dời hình, phép đồng dạng trong mặt phẳng ... Bài thi làm trong 30 phút, các bạn vui lòng đọc kĩ đề trước khi làm bài.